Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
[GM]LKS
1
4,024,064,682 gold
2
Mr_TruongJP
100
3,237,354,222 gold
3
LyMacSau
100
2,684,815,346 gold
4
TRAN_KG
100
2,624,781,594 gold
5
_Master_
100
2,419,042,206 gold
6
Bek
100
2,327,202,437 gold
7
TraMu
1
2,199,999,999 gold
8
SROVN
100
2,111,076,933 gold
9
BaNo
100
1,700,020,665 gold
10
Mr_Teo
100
1,228,267,979 gold