Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
[GM]LKS
1
4,024,064,682 gold
2
LyMacSau
100
2,684,815,346 gold
3
_Master_
100
2,419,042,206 gold
4
TraMu
1
2,199,999,999 gold
5
BaNo
100
1,700,020,665 gold
6
_ChiemYen_
100
1,623,904,957 gold
7
ByCoHon
100
1,587,701,031 gold
8
Hennessy
100
1,498,019,515 gold
9
GaHapHanh
100
1,356,368,958 gold
10
__l__
100
1,290,865,026 gold