Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Hit
100
46,100,751,498 gold
2
CusTommy
100
26,312,382,398 gold
3
SongGio_1
100
23,301,357,506 gold
4
O_Xoac_O
100
20,900,848,881 gold
5
LieuMi
40
15,749,841,536 gold
6
_GU_
1
10,327,761,207 gold
7
DCN_CDC
100
10,017,724,999 gold
8
Kapu
100
9,836,695,377 gold
9
ThichCaKhia
100
9,107,295,286 gold
10
VangChinhEm
80
8,673,337,319 gold