Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
__KVBA__
1
4,707,986,792 gold
2
[GM]LKS
101
4,024,036,570 gold
3
801
73
3,207,373,102 gold
4
CongTonToan
1
2,681,027,542 gold
5
TraMu
1
2,199,999,999 gold
6
BaNo
100
2,126,225,697 gold
7
HT
100
1,869,110,976 gold
8
William68
100
1,587,819,182 gold
9
_KVBA__7
100
1,548,104,580 gold
10
Tun_Baby
100
1,294,286,048 gold