Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Big_Mom
100
1,172,293,169 gold
2
_STOP_
10
1,043,215,975 gold
3
TeenGirl
100
992,987,671 gold
4
K1
86
741,237,925 gold
5
__l__
100
715,190,450 gold
6
Tien
100
592,699,930 gold
7
[GM]LKS
101
562,235,089 gold
8
_BaNo_
95
552,486,414 gold
9
A3100
1
500,000,000 gold
10
M5
100
444,612,091 gold