Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
DacKy
37
1,000,000,000 gold
2
ALy
100
221,852,880 gold
3
__MeoU__
76
186,830,900 gold
4
BaNo
100
162,962,186 gold
5
phichung
100
140,565,286 gold
6
TeenGirl
100
136,024,076 gold
7
Ali
100
135,040,272 gold
8
FA_TimNgYeu
99
113,648,742 gold
9
VangChinhEm
76
113,267,266 gold
10
Meo_____
48
110,726,337 gold