Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
[GM]LKS
1
4,024,064,682 gold
2
QT
16
3,031,527,214 gold
3
LyMacSau
100
2,684,815,346 gold
4
_Master_
100
2,419,042,206 gold
5
TraMu
1
2,199,999,999 gold
6
HuyTND
100
2,087,791,337 gold
7
BaNo
100
1,700,020,665 gold
8
_ChiemYen_
100
1,623,904,957 gold
9
ByCoHon
100
1,587,696,031 gold
10
Hennessy
100
1,480,669,086 gold