Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
DacKy
37
1,000,000,000 gold
2
VangChinhEm
76
336,999,785 gold
3
ALy
100
192,981,547 gold
4
BaNo
100
166,776,717 gold
5
Ali
100
156,726,709 gold
6
phichung
97
146,203,633 gold
7
ByCoHon
100
139,638,903 gold
8
DevillMayCry
75
134,085,895 gold
9
kurjng
80
110,415,768 gold
10
DK_99
83
89,690,110 gold