Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
RedMoon
100
41,200,841,286 gold
2
___DonKey___
100
16,022,667,880 gold
3
CusTommy
100
14,301,341,835 gold
4
goild_8
5
12,004,958,812 gold
5
Maybach
100
11,890,876,107 gold
6
LyMacSau
100
11,461,735,204 gold
7
LuDK
100
11,100,327,894 gold
8
_GU_
1
10,327,761,207 gold
9
_BaoNgoc_
76
10,020,078,500 gold
10
DCN_CDC
100
10,017,724,999 gold