TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
xT16x
4T16
7
2127267905
2
___Chivas___
TV_Spartacus
7
2120220069
3
OhBaby
TV__27
7
2115328859
4
phuongtin123
F12
7
2075959299
5
Dung_Nhi
TV_Minions
7
2064602492
6
Xoac_40
Le16
7
1966194535
7
Thiet_Thu
IU1
7
1911276415
8
tttvvv1081
Quynh
7
1906365234
9
Xoac_39
Le9
7
1904304877
10
Moi1
IU4
7
1884944582
11
xT11x
4T11
7
1866082730
12
DK_07
IU3
7
1865295524
13
xT17x
4T17
7
1859585416
14
xT12x
4T12
7
1859582430
15
Xoac_38
Le8
7
1853722366
16
__OngTien__
TV_MauR0ng
7
1848038474
17
Moi2
IU5
7
1829355914
18
ThitCay2
Bo_2
7
1810047729
19
TroVeTuoiTho
AZ7
7
1806861202
20
ThitCay4
Bo_4
7
1793629181