TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
__l__
__I__
6
182428120
2
_TieuTuyet_
KVBA_SongNhi
6
127569147
3
phichung
_Oly_Hades_
6
50427093
4
_Messi_
_Phuc_Khang_
6
24374810
5
Ali
x__l__x
5
250302658
6
ALy
ALY____
5
244046358
7
FA_TimNgYeu
FA_HaiDang
5
173163453
8
xX_MaVan_Xx
Jack_Ma
5
95010389
9
TeenGirl
_USA_
5
78511778
10
Sakura
Sakurambo
5
69880998