TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
BuonLau
BuonHang
5
12314779
2
_TieuTuyet_
l_SongNhi_l
4
85873132
3
Trade_1
Trade__1
4
30205066
4
TetNay_CoGau
EmNgheoLam
4
19323895
5
Trade_4
Trade__4
4
13480042
6
Trade_2
Trade__2
4
7616461
7
Trade_5
Trade__5
4
6362985
8
ByCoHon
USA_Ahaha
4
4806350
9
Trade_3
Trade__3
3
96995798
10
ToanDZ01
DanChoiK8
3
46015128