TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
xDucTrongx
GOD_LIKE
6
893428980
2
03B
_Kurama_
6
535597295
3
_TieuTuyet_
KVBA_SongNhi
6
241572286
4
11B
GB_11
6
228945201
5
TeenGirl
AE__VuaLiDon
6
188926223
6
S2_S2
ABCEF
6
153077684
7
_DraGon_
GOD_____LIKE
6
21964828
8
ToanNP
AE_ToanNP
5
416593520
9
Ali
AE______5Cam
5
405779592
10
ALy
AE_Toanzzzz
5
270028363