TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
ByCoHon
USA_Ahaha
3
91321294
2
ToanDZ01
DanChoiK8
3
46015128
3
Cali
USA_Cali
3
36979488
4
QuocThai
USA_QuocThai
3
17540550
5
Ali
_Ali_
2
34453842
6
KiTiTeen
HP_PeLan
2
10428680
7
KyNiem2020
KyNiem
2
8318787
8
Jinna
Mrs_Ngan
2
6570233
9
Teo___
TEOBAOKE
1
6972089
10
NgheSiMoDa
_Bexixon_
1
6813031