TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
Sakura
AD_LuckyStar
6
95156511
2
Kotex_DamMau
AD_DamMau
6
1040206
3
__YaMaHa__
GL_1Chai2Xi
6
814
4
SongHyeKy0
AV_VPIC1
5
41435663
5
FA_TimNgYeu
AV_HaiDang
5
29981797
6
__VeNus__
TH_MiNuong
5
19337089
7
ViTaMinGai
SuperMario
5
0
8
YUMI_XINHDEP
TD_YUMI
4
116695879
9
_PLinhAngel_
TD_RedDog08
4
81667858
10
MrBeo52
AD_Orion_B52
4
18687446
11
Culi
AD_RuzzZ
3
85285369
12
CucKyGheGom_
AV_OngKe
3
45699327
13
BacKieuPhong
TD_RedDog101
3
44923956
14
_95__HG__
CB__Cuibap
3
44471317
15
3Bich
GL_ETrumCuoi
3
30163634
16
HungKaKa
TD_xXx
3
18347069
17
jackforly
Oly_Jackie
3
14741164
18
_KhanhTran_
TD_SpaceX
3
12119913
19
KhanhChuot
AV_PC03
3
10293687
20
KeoEmo
AV_MinhQuan
3
1053101