TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
Kathus
Cr_Hermes
7
248099047
2
Millenium
SRO_ThienVu_
7
33871071
3
Cua_DaiCa
JAV__Cua
7
12124398
4
Big_Mom
Cr_Hades
7
113
5
KhoaGaTa
CR____Hemes
7
0
6
KoCaIn
BCD
7
0
7
Sakura
AD_LuckyStar
6
97039287
8
__YaMaHa__
EmCuaNo
6
0
9
SongHyeKy0
CR_VPIC1
5
54960124
10
FA_TimNgYeu
AV_HaiDang
5
49520630
11
YUMI_XINHDEP
CR__9
5
34072948
12
__VeNus__
TH_Miumiu
5
19235535
13
ViTaMinGai
SuperMario
5
0
14
YUMI_XINH
GL_MAMI
4
110905262
15
_PLinhAngel_
TD_RedDog08
4
87568674
16
Em_Tiger_B52
Cr___Hermes
4
11037857
17
MR_TRUM1
TRUM_CUOP
4
9192846
18
Culi
AD_RuzzZ
3
85285369
19
Gol_D_Roger
Cr_WaIter
3
59063858
20
CusTommy
AD_Chechnya
3
55445629