TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
Big_Mom
Oly_Hades
5
2913397
2
Mr_TruongJP
Oly_Family
5
1503580
3
MaRom
Oly_MR
4
796641
4
GaHapHanh
Oly_GaHap
4
688
5
SONY
Oly_CR7
3
81750192
6
Kathus
Oly_Hermes
3
43645240
7
Quao
Oly_Cancer
3
24982788
8
jackforly
Oly_Jackie
3
14741164
9
thichgiaohop
OLy_Tham_Xon
3
1829791
10
Thang_THKG
Oly_HeNiKen
2
40065757