TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
ThaiDuong7
TIEN7
7
2092475463
2
phuongtin123
F12
7
2075959299
3
men3
TB3
7
2068973079
4
men6
TB6
7
2012849493
5
men4
TB4
7
1986386573
6
Xoac_40
Le16
7
1966194535
7
Moi5
IU8
7
1952894194
8
Moi6
IU9
7
1941082488
9
Xoac_39
Le9
7
1904304877
10
Xoac_38
Le8
7
1853722366
11
QuynhBupBi
BeBuLoz
7
1851919571
12
ThitCay2
Bo_2
7
1816808367
13
TroVeTuoiTho
AZ7
7
1806861202
14
ThitCay4
Bo_4
7
1796732806
15
men7
TB7
7
1795407935
16
ThitCay1
Bo_1
7
1794756781
17
ThitCay3
Bo_3
7
1793101751
18
ThaiDuong5
TIEN5
7
1773094382
19
ThitCay8
Bo_8
7
1766143543
20
ThitCay5
Bo_5
7
1764477201