Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
QuanVu
100
4227452
2
Tien
100
3961079
3
[GM]MocLan
100
3872291
4
Doflamingo
100
3659702
5
QuanLucVNCH
100
3637855
6
LenhTanSat
100
3636514
7
Vinhomes
100
3408433
8
SONY_02
100
3375489
9
Sakura
100
3257567
10
TivaGaming
100
3180518
11
TyDieu
100
3107100
12
__Soda__
100
3101921
13
ThienThanFC
100
3077094
14
Big_Mom_5
100
3022219
15
NaNakuti
100
3002041
16
_Shopee_
100
3000000
17
GauNhoiBom
100
3000000
18
CHAN_SRO
100
2991525
19
Z_KoKoRo_Z
100
2991201
20
_SongNhi1_
100
2970630