Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
[GM]HT
101
6798601
2
[GM]TQ
101
3524592
3
[GM]LKS
101
912656
4
NaXSobi
100
15000302
5
TivaGaming
100
3549540
6
Tien
100
2591895
7
Big_Mom
100
2429535
8
LenhTanSat
100
2306447
9
QuanLucVNCH
100
2303610
10
Doflamingo
100
2239925
11
Tieu_Kieu
100
2041587
12
MrVy
100
1971541
13
ARIS
100
1931254
14
NewGate
100
1919241
15
TO_Spear
100
1905382
16
xDucTrongx
100
1818756
17
Covid
100
1780645
18
jackforly
100
1715788
19
BaNo
100
1582408
20
__YaMaHa__
100
1523882