Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
QuanVu
100
4417054
2
Tien
100
3857055
3
Doflamingo
100
3659702
4
QuanLucVNCH
100
3637855
5
LenhTanSat
100
3636514
6
Vinhomes
100
3538144
7
SONY_02
100
3356582
8
__Soda__
100
3220417
9
TivaGaming
100
3180518
10
Sakura
100
3149564
11
Big_Mom_5
100
3143811
12
TyDieu
100
3107100
13
_Shopee_
100
3000000
14
GauNhoiBom
100
3000000
15
Z_KoKoRo_Z
100
2998820
16
_SongNhi1_
100
2970630
17
SONY_01
100
2969044
18
ThienThanFC
100
2964985
19
_SongNhi2_
100
2956771
20
CHAN_SRO
100
2938844