Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
[GM]HT
101
4442318
2
[GM]TQ
100
3509612
3
M15
100
1176544
4
M16
100
1090445
5
DK_99
100
1020511
6
[GM]LKS
100
991221
7
phichung
100
842021
8
__l__
100
807332
9
Ali
100
774394
10
ALy
100
679108
11
_Tung_Bao_
100
631001
12
GaHapHanh01
100
619125
13
_Messi_
100
598220
14
Boss
100
576929
15
__QuynhAnh__
100
552646
16
M14
100
449395
17
GaHapHanh
100
443661
18
Cali
100
367394
19
M17
100
338123
20
MicKey
100
337037