Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
[GM]TQ
101
3525397
2
[GM]LKS
101
912675
3
Tien
100
3525898
4
Doflamingo
100
3233908
5
LenhTanSat
100
3209572
6
QuanLucVNCH
100
3199541
7
TivaGaming
100
3180518
8
YeuYeu
100
2903897
9
Hoi
100
2644585
10
_TrieuVan_
100
2468909
11
Big_Mom
100
2456533
12
LanDz
100
2375825
13
New_Star
100
2277499
14
luumuc
100
2264546
15
vanhoang80
100
2238680
16
Animal
100
2148928
17
kemaynoch
100
2121938
18
_ChiemYen_
100
2110182
19
Tieu_Kieu
100
2092838
20
_So15_
100
2081643