Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
SROVN
100
1111111111
2
TETE
100
10000000
3
NgDinhVan
100
10000000
4
TestPVPKhoa
100
10000000
5
Tien28tuoiFA
100
10000000
6
YeuNguoiLa
100
10000000
7
test11
100
10000000
8
rrrrrrrrr
100
10000000
9
ABCBCA
100
10000000
10
KTestKhoa1
100
9968951
11
quy_pvp
100
9946345
12
_DIEP_CR7_
100
9944913
13
_Khang_PVP_
100
9846285
14
alibaba_SG
100
9795040
15
KTestKhoa
100
9753975
16
PTV_PhieuBat
100
9539482
17
Googel
100
9097542
18
PVP_CuiBap
100
8993848
19
DinhVan
100
8955782
20
CayCungVang
100
8950067