Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
[GM]TQ
100
3507864
2
[GM]LKS
100
955460
3
ALy
100
751312
4
Ali
100
735000
5
__l__
100
720550
6
_KVBA__1
100
679349
7
_Tung_Bao_
100
627286
8
BaNo
100
119424
9
ByCoHon
100
25399
10
HoQuynhChi
100
2331
11
_Messi_
98
1013634
12
CLGT
98
775907
13
Boss
98
610411
14
HoangAnh
98
340235
15
phichung
97
1043456
16
GaHapHanh
97
845231
17
Mr_Lovely
97
820389
18
M16
95
1092814
19
M17
95
688420
20
M20
95
651777